Thaitel.com - We provide cheapest calling card to Thailand and SIP account for VoIP products and Internet Call  
 
  เกาะในทะเลตรัง
เกาะไหง
เกาะกระดาน
เกาะมุก
เกาะม้า เกาะแหวน เกาะเชือก
หมู่เกาะเหลาเหลียง
เกาะลิบง
เกาะลิบง     เกาะลิบง เป็นเกาะใหญ่ชายฝั่งขนาดพื้นที่ 40 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะที่แทบจะเป็นแผ่นดิน ไม่ใช่เกาะ เพราะเวลาน้ำลงมากๆ น้ำที่กั้นแผ่นดินกับเกาะก็แห้งเหือดจนเกาะกับแผ่นดินกลับกลายเป็นผืนเดียวกัน เกาะลิบงจึงเป็นเกาะที่มีชาวบ้านอยู่เป็นจำนวนมาก ทำสวนยางและสวนมะพร้าวขนาดใหญ่เป็นอาชีพหลัก หาดทรายของเกาะลิบงทั้งหมดเป็นหาดทรายผสมหาดโคลนเลน เกาะลิบงจึงเกือบไม่ใช่หาดท่องเที่ยว แต่ที่ท้ายเกาะลิบง แหลมจุโหย และ หาดตูบ ที่เป็นหาดทรายปนเลนกว้างใหญ่ ตรงนั้นจะมีนกทะเลอพยพหนีหนาวจากต่างประเทศมามากในราวเดือนพฤศจิกายนถึงสิ้นปี มารวมกลุ่มอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากมายหลายฝูงหลายชนิด ฝูงหนึ่งมีนกทะเลนับได้หลายร้อยหลายพันตัว เกาะลิบงจึงเป็นแหล่งสำคัญของนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เป็นนักดูนก ซึ่งลงลึกไปในรายละเอดียดของธรรมชาติ ที่จะพากันมาเช่าเรือออกไปดูนก หรือไม่ก็นอนเฝ้าดูกันอยู่ที่เชตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่คุ้มครองป้องกันนกที่นี่โดยเฉพาะ

      เกาะลิบงแบ่งออกเป็น 3 หมู่บ้าน คือ บ้านบาดูปูเต๊ะ บ้านหลังเขา และบ้านพร้าว นอกจากนกจะมากมายแล้ว ทะเลรอบเกาะลิบงยังมากมายด้วยแนวหญ้าทะเล พืชอาหารหลักของพะยูน สัตว์สงวนที่หาพบตัวได้ยากจนคาดว่าสูญพันธุ์ไปแล้ว ในอดีตมีการตรวจพบพะยูนในทะเลรอบเกาะนี้เป็นจำนวนมาก มีการทำโครงการอนุรักษ์และศึกษาพะยูนอย่างเป็นเรื่องเป็นราว และเป็นล่ำเป็นสัน แต่ดูเหมือนว่าการกระทำการทั้งหลายเหล่านั้นจะถูกละเลยไม่ติดตามผลงานกันแล้วในวันนี้


© 2007  http://www.triptrang.com