Thaitel.com - We provide cheapest calling card to Thailand and SIP account for VoIP products and Internet Call  
 
  โปรแกรม 3 วัน 2 คืน
อันซีนตรัง
AirAsia Amazing Trang
AirAsia Amazing Trang 2
หรรษาเกาะไหง
หรรษาเกาะมุก - เกาะรอก
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
เลขที่ 33/09684

โปรแกรมทัวร์ตรัง ครึ่งวัน
ถ้ำเลเขากอบ
สวนพฤษศาสตร์ (สะพานเรือนยอดไม้)
น้ำตกโตนเต๊ะ
------------------------------------------------------
โปรแกรมทัวร์ตรัง 1 วัน
ถ้ำมรกต-เกาะกระดาน-เกาะแหวน-เกาะเชือก
เกาะรอกนอก - เกาะรอกใน - เกาะม้า
ถ้ำเลเขากอบ - บ่อน้ำร้อน - ย้อนอดีตเมืองตรัง
ถ้ำเลเขากอบ - น้ำตกร้อน - สระมรกต (กระบี่)
------------------------------------------------------
โปรแกรมทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน
ทะเลตรัง 4 จุด พักตัวเมืองตรัง
ทะเลตรัง 4 จุด พักเกาะไหง
หรรษาเกาะมุก
หรรษาเกาะรอก
------------------------------------------------------
โปรแกรมทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน
อันซีนตรัง
AirAsia Amazing Trang 1
AirAsia Amazing Trang 2
หรรษาเกาะไหง
อันดามันหรรษา พักเกาะไหง 2 คืน
หรรษาเกาะมุก - เกาะรอก
------------------------------------------------------
โปรแกรมทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน
หรรษาเกาะไหง


จองตั๋วรถไฟ
จองตั๋วรถทัวร์
จองตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย
จองตั๋วเครื่องบิน ไทย ไลอ้อนแอร์
จองตั๋วเครื่องบิน นกแอร์
เช่ารถยนต์ในตรัง  
เซฟเว่อร์ Save Package  (เดินทางระหว่าง 1 ตุลาคม 2559 - 31 พฤษภาคม 2560)

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1
ตามเวลา
ที่ลูกค้า
มาถึง
รถรอรับท่านที่สนามบินตรัง  เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
 
วันที่ 2 ถ้ำมรกตบนเกาะมุก - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - เกาะม้า
ช่วงเช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น.

รถรับคณะจากโรงแรม ออกเดินทางไปยังท่าเรือปากเมง

09.30 น.
เรือออกจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่เกาะมุก หนึ่งใน Unseen in Thailand
10.30 น.
ถึงเกาะมุก ลอยตัวเข้าสู่ ถ้ำมรกต ซึ่งปากทางเข้าถ้ำเป็นโพรงเล็กๆ สูงพ้นระดับน้ำพอที่เรือลอดได้ แต่เราจะต่อแถวกันเข้าไป ระยะทาง 80 เมตร บริเวณปากทางเข้าถ้ำมีแสงจากภายนอกสะท้อนกับน้ำภายในถ้ำทำให้เห็นน้ำเป็นสีเขียวมรกต ดูแปลกตาและสวยงามเป็นอย่างยิ่ง เมื่อพ้นปากถ้ำออกมาอีกด้านหนึ่งจะเห็นหาดทรายขาวสะอาดล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชัน ด้านบนเป็นท้องฟ้า ลักษณะเหมือนปล่องภูเขาไฟ นับเป็นความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้สร้างไว้
11.30 น.
ออกเดินทางมุ่งสู่เกาะกระดาน และอิ่มอร่อยกับอาหารเที่ยงบนเรือ (บุฟเฟต์) รสชาติแบบคนใต้แท้ๆ (อิสลามทานได้)
12.30 น.
เรือจอดหน้าอุทยานฯ ของ เกาะกระดาน จุดที่ 1 สัมผัสกับหาดทรายขาวละเอียดเหมือนแป้ง และน้ำใสจนมองเห็นแนวปะการัง ซึ่งทอดยาวจากชายหาดด้านเหนือถึงชายฝั่ง ชมฝูงปลาหลากสีแหวกว่ายอย่างสวยงาม
13.30 น.
เรือนำลูกค้าดำน้ำต่อกันที่ เกาะกระดาน จุดที่ 2 พร้อมหยอกล้อกับหมู่ปลาหลากสีที่ออกมาคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว ต่อจากนั้นออกเดินทางสู่เกาะเชือก
15.00 น.
เดินทางถึง เกาะเชือก  ซึ่งเป็นเป็นเกาะหินเล็กๆ ไร้หาด 2 เกาะ ระหว่าง 2 เกาะนี้มีกระแสน้ำเชี่ยว จึงต้องใช้เชือกคอยช่วงพยุงตัวเวลาดำน้ำ จึงเป็นที่มาของชื่อเกาะ
ลงน้ำดูปะการังอ่อนหลากสี ที่ปกติแล้วจะพบแต่ในน้ำลึก สามารถพบเห็นได้ที่ระดับน้ำไม่ลึกนักที่เกาะเชือกนี้เท่านั้น
15.30 น.
เดินทางกลับสู่ท่าเรือปากเมง
16.30 น.
เดินทางถึงท่าเรือปากเมง
17.30 น.
รถส่งคณะยังโรงแรมที่พัก
 
วันที่ 3  อำลาเมืองตรัง
ช่วงเช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ส่งท่านยังสนามบินตรัง ตาม Flight ของท่าน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

ที่พัก
พัก โรงแรมชมตรัง

ประเภทห้อง
ห้องเตียงเดี่ยว, ห้องเตียงคู่
อาหารเช้า
รวมอาหารเช้า
ราคา
1,600 บาท/ท่าน


ที่พัก
พัก โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา

ประเภทห้อง
Superior (มีเฉพาะเตียงคู่)
อาหารเช้า
รวมอาหารเช้า
ราคา
2,300 บาท/ท่าน


อัตรานี้รวม...
ค่าห้องพัก 2 คืน  (พักห้องละ 2 ท่าน)
อาหารเช้า 2 มื้อ, อาหารกลางวัน 1 มื้อ (พร้อมอาหารว่าง ขณะท่องทะเล)
ค่าเรือใหญ่ ท่องเที่ยวทะเลตรัง
หน้ากากดำน้ำดูปะการัง, ชูชีพ
ไกด์นำเที่ยว, ค่าประกันการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมการเข้าอุทยานฯ
หมายเหตุ...
- อัตรานี้ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)
- อัตรานี้เป็นราคาสำหรับคนไทย กรณีชาวต่างประเทศชำระเพิ่มท่านละ 200 บาท (เป็นค่าธรรมเนียมอุทยาน)ติดต่อได้ที่.. คุณตั้ม 081-3755353


© 2007  http://www.TripTrang.com