Thaitel.com - We provide cheapest calling card to Thailand and SIP account for VoIP products and Internet Call  
 
  饣冕∶ 3 茄 2 ぷ
脱公展得学
AirAsia Amazing Trang
AirAsia Amazing Trang 2
嗣蒙亦∫袖帅
嗣蒙亦∫辛亍 - 唷倚猛
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
เลขที่ 33/09684

โปรแกรมทัวร์ตรัง ครึ่งวัน
ถ้ำเลเขากอบ
สวนพฤษศาสตร์ (สะพานเรือนยอดไม้)
น้ำตกโตนเต๊ะ
------------------------------------------------------
โปรแกรมทัวร์ตรัง 1 วัน
ถ้ำมรกต-เกาะกระดาน-เกาะแหวน-เกาะเชือก
เกาะรอกนอก - เกาะรอกใน - เกาะม้า
ถ้ำเลเขากอบ - บ่อน้ำร้อน - ย้อนอดีตเมืองตรัง
ถ้ำเลเขากอบ - น้ำตกร้อน - สระมรกต (กระบี่)
------------------------------------------------------
โปรแกรมทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน
ทะเลตรัง 4 จุด พักตัวเมืองตรัง
ทะเลตรัง 4 จุด พักเกาะไหง
หรรษาเกาะมุก
หรรษาเกาะรอก
------------------------------------------------------
โปรแกรมทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน
脱公展得学
AirAsia Amazing Trang 1
AirAsia Amazing Trang 2
嗣蒙亦∫袖帅
อันดามันหรรษา พักเกาะไหง 2 คืน
หรรษาเกาะมุก - เกาะรอก
------------------------------------------------------
โปรแกรมทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน
หรรษาเกาะไหง


จองตั๋วรถไฟ
จองตั๋วรถทัวร์
จองตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย
จองตั๋วเครื่องบิน ไทย ไลอ้อนแอร์
จองตั๋วเครื่องบิน นกแอร์
เช่ารถยนต์ในตรัง  
脱公展得学 Unseen Trang  (啻怨芬兴氰咬 1 ..66 - 31 ..67)

饣冕∶痢颐啻怨芬
茄狗砧 1 堕余培⒁⊥

嗲乓
氛枧佟ら
烈吨

------------
们拎桥
幻辛页
3 枨饬
枚猛醚悍枰狗砧ㄘ垂汛竞 (使伊涸沟醚, 孩., 识夜彰朵, 饷п昧)
屯∴丛狗咬浠卵堕余培⒁⊥ (Unseen Thailand) 瑙笛椐吐勹氛 .碎锹峦
嗷绻识夜氛璺柰о氛杪歉妹联业 视嗣押假榉砧 ∫眉ō姥 嗑靡卸橛崴瑙拐榱辗咬归 愕榇怨渌 艰夜 甸艇悛猷米团柰У伊庞归余㈤忆虎橐с 嗑阻 浠嗽恭汀嗽孤橥峦压Тб 瑙卵Я铡颐 ¤偷亚 ⑼怨吐勹 酪裸故叛韩押凸琳堕拥枰ф 伺衣 试憾橛 岬璺砧嗷源闼猷氛杪仟链榍隆颐盆艇嗝淄琳 嗑章 5 堕

褂疯夜脓嗝淄淇嗪兔炫柰Ц颐毅甸驹谰 竞で伊了讶寐膦艇馀°甸伺橐 ∫眉ō姥锣喷℃ 愎堕余培⒁⊥ 嗑阻酮了怪瑙で伊脱权妹蚂⑼Ц妹联业寓艇堕雍贯艰勾怨 岬璧橥Ч谚о米团痛浠狄僚痈颐愕槔汆⒁ 嗤沟亚靡邯沥且璃伊⑼磐此怨麻吐崤兴怨ご 幻械粤摇妹粮妹联业垣骤要龄撮乱÷澡с狗砧妥韫 眯滦芬Щ眯烈 4 ×. 琳舛Ф橛伺衣崴瑙 嗒韫 堕婴垢妹眷 堕用摇浞 堕余ㄩ沂仪 崤卸橛烽艇久锈莽 (悛槊新朽桥毅埂颐吐勹愎堕踊眯烈 1 枨饬)

疏佟ら亦ね怨啖橐氛杈选 饷п昧氛杈选
视嗣押鸵艘昧组袜络狗枰故伊颐睹押幻蟹夜狄镣迅乱妊 瑙琳瞄夜鸵艘昧摇烈裸碎疯夜嗯淄 崤锈莽崦谅学笛椐吐勹恪砰豆工灌丛 (ㄑ脆┚倚嗦绻茄谷亍渺 嗍颐 鸵吩德) 琳鸵艘芒衣烈×衣

 
茄狗砧 2 堕恿谩岛灌∫辛亍 - 唷倚∶写夜 2 ㄘ - 唷倚嗒淄
08.20 .
枚醚氦承氛桠莽崦练砧狙  屯∴丛狗咬浠卵Х枰嗝淄灰∴璃
09.00 .
こ芯瞄土⊙狗砧疯亦米突摇嗔 脓沸嗪章狗踊眯⊙估崖∫绵丛狗咬
09.30 .
嗝淄屯〃摇疯亦米 霖瑙斯橐寿栲∫辛亍 斯骤с Unseen in Thailand
10.30 .
吨о∫辛亍 磐碌亚啖橐寿 堕恿谩 瑙灰》咬啖橐堕余荤光久о喷℃ 寿Ь楣眯囱汗橛就氛栲米团痛浯 岬栲靡ㄐ佃歪肚⊙灌㈤忆 眯滦芬 80 嗔得 好脏浅灰》咬啖橐堕恿蔗失ㄒ±衣雇∈蟹橥埂押归永衣愎堕臃鱼碎嗨绻归余荤故锗⒄虑撩〉 促峄拧狄崤惺锹б拎荤雇妈咬略瑙 嗔阻途楣灰《橛屯×彝铡撮夜斯骤Ж朽绥顾掖访衣⒁鞘型掖砰土猛捍榍滤归壹沂侑 撮夜汗嗷绻烽艇块 叛∩承嗨磷凸慌柰Ю汆⒁淇 寡亨荤工且亮搜权妹蚂氛韪妹联业凿撮拭橐т情
11.30 .
屯∴丛狗咬霖瑙寿栲∫小眯匆 崤型澡镣描吐⊙和宜颐喾砧搂汗嗝淄 (贺苦康) 檬翟岷氦广甸岱殒 (驮逝伊芬逛撮)
12.30 .
嗝淄ㄍ此归彝胤乱瓜 ⑼ 唷倚∶写夜 ㄘ捶砧 1 恃良咽⊙核掖访衣⒁桥朽驼麓嗨磷凸峄椐 崤泄橛闶ü镣о绥贯骨恍∫醚 瑙吠绰仪ㄒ—衣艘创橐灌斯淄吨И衣窖瑙 劫Щ乓伺摇收崴恰氰衣吐枰锹б
13.30 .
嗝淄褂刨·橐从归拥柰⊙狗砧 唷倚∶写夜 ㄘ捶砧 2 久橥了峦∨橥⊙核临杌乓伺摇收氛柰汀烈ね碌橥姑押寡》柰о氛杪 ㄒ」验灌丛狗咬寿栲∫嗅饲
14.30 .
啻怨芬Ф支 唷倚崴枪 从归哟倩小颐学 で伊伺摇伺衣⑼А雅谎 ㄒ」验灌丛狗咬寿栲∫朽汀
15.30 .
啻怨芬Ф支 唷倚嗒淄  瑙嗷绻嗷绻唷倚嗽灌喷℃ 涿樗掖 2 唷倚 眯饲枰 2 唷倚拐榱铡眯崾归余杪 ㄖУ橥с嗒淄·吐千韭丕笛青桥掖庸橛 ㄖо荤狗砧烈⑼И阻袜∫
脓归哟倩小颐学丸凸伺摇收 氛杌〉葬砰迁芯横佃愎归优帧 室烈枚竞嗨绻浯榉砧眯囱汗橛淞枧帧寡》砧唷倚嗒淄」臻
16.00 .
啻怨芬А叛菏勹疯亦米突摇嗔 (艘×张佟ら揖选氛栲∫袖帅 好浴颐疏Х砧唷倚渌Э谜)
17.00 .
啻怨芬Ф支疯亦米突摇嗔
17.50 .
∨押吨У亚嗔淄У醚р绰是咽丛酪 疏Х枰孤学饷п昧氛杈选
 
茄狗砧 3  陀乓嗔淄У醚
千嗒橐

疯夜室烈枚啻怨浠嗑阻头夜翟枇 肆俾枰 瞄夜鸵艘绵毅∨殒 饷п昧 嗣淄艘橥⑼Ы摇判崆♀莽崦龄撮

疏Х枰孤学使伊涸沟醚 狄 Flight ⑼Х枰 崤朽丛狗咬∨押獯率茄蚀岳揖


氛杈选
饷п昧 得学
(恪砰豆工灌丛)
幻朽婪碎艇
碎艇嗟章о凑杪, 碎艇嗟章Г勹
鸵艘绵
淞枇胀宜颐嗒橐
啻怨芬 2 疯夜
2,700 阂/疯夜
啻怨芬 4 疯夜 ⒅楣浠
2,500 阂/疯夜


氛杈选
狙》砧 饷п昧 该昧迷狗渺
(恪砰豆工灌丛)
幻朽婪碎艇
Business Deluxe (琳费椐嗟章о凑杪 崤朽嫡搂べ)
鸵艘绵
淞枇胀宜颐嗒橐
啻怨芬 2 疯夜
2,700 阂/疯夜
啻怨芬 4 疯夜 ⒅楣浠
2,500 阂/疯夜

氛杈选
狙》砧 饷п昧 嗔 啻 嗒章渺
(恪砰豆工灌丛)
幻朽婪碎艇
Superior Room (琳费椐嗟章о凑杪 崤朽嫡搂べ)
鸵艘绵
鸵艘绵亦荤灌
啻怨芬 2 疯夜
3,100 阂/疯夜
啻怨芬 4 疯夜 ⒅楣浠
2,900 阂/疯夜


氛杈选
狙》砧 饷п昧 该昧迷狗渺 腹

幻朽婪碎艇
Permier Deluxe (琳费椐嗟章о凑杪 崤朽嫡搂べ)
鸵艘绵
鸵艘绵液乜嗫璧
啻怨芬 2 疯夜
3,600 阂/疯夜
啻怨芬 4 疯夜 ⒅楣浠
3,400 阂/疯夜


氛杈选
狙》砧 饷п昧 嗝淄 醚僧

幻朽婪碎艇
Superior (琳费椐嗟章о凑杪, 嗟章Г勹)
鸵艘绵
鸵艘绵液乜嗫璧
啻怨芬 2 疯夜
3,900 阂/疯夜
啻怨芬 4 疯夜 ⒅楣浠
3,700 阂/疯夜

啻纭佃印氰 3 ⑶ 淞瑜源よ液迷∫
啻纭鸵仑 3 - 11 ⑶ 糯 30% (狙∶橇⊙杭匍闼 淞栲拭粤嗟章)
啻纭鸵仑唷怨∏枰 12 ⑶ 嗣淄假殂谁璺枰狗砧 3 ぴ疵窑壹匍闼 (琳嗟章о拭粤)

脱得夜臻们...
よ颐睹押-疏 蹬痛饣冕∶
よ亦米头柰о氛杪欠朽诺醚
よ亦米袜㈤叶橛嗯啖摇秃
鸵艘绵氛杪Ш乜嗫璧旌灌米 1 磷橥 ⒊蟹柰Х朽诺醚
斯橐∫〈庸橛促恍∫醚, 
洹挫褂喾砧虑, よ一眯⊙埂颐啻怨芬
よ腋妹拎拐铝∫绵㈤彝胤乱瓜
碎艇狙 2 ぷ (狙∷橥 2 疯夜)
脱得夜臻淞杳橇
鸵艘绵络耿艇坟∏压 崤型宜颐喾砧搂茄贯谩
よ业央青っ阻艇涸 ∶丕喾鞠 - 得学 - ∶丕喾鞠
肆衣嗨地...
- 饣冕∶镣舀嗷耪杪贯慌У伊で伊嗨烈惺立珠雇沦琛押世揖鸵∫...
- 脱得夜臻淞杳橇 酪烧临扭枰嗑澡 (愎∶痴氛璧橥А颐愫∮⊙豪疑)
- 脱得夜臻嗷绻靡ひ视嗣押す浞 ∶痴堑枰Щ眯喾泉用朽驹枇疯夜判 200 阂 (嗷绻よ腋妹拎拐铝拓仿夜)


翟吹柰浯榉砧.. へ车验 081-3755353


© 2007  http://www.TripTrang.com