Thaitel.com - We provide cheapest calling card to Thailand and SIP account for VoIP products and Internet Call  
 
  饣冕∶ 3 茄 2 ぷ
脱公展得学
AirAsia Amazing Trang
AirAsia Amazing Trang 2
嗣蒙亦∫袖帅
嗣蒙亦∫辛亍 - 唷倚猛
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
เลขที่ 33/09684

โปรแกรมทัวร์ตรัง ครึ่งวัน
ถ้ำเลเขากอบ
สวนพฤษศาสตร์ (สะพานเรือนยอดไม้)
น้ำตกโตนเต๊ะ
------------------------------------------------------
โปรแกรมทัวร์ตรัง 1 วัน
ถ้ำมรกต-เกาะกระดาน-เกาะแหวน-เกาะเชือก
เกาะรอกนอก - เกาะรอกใน - เกาะม้า
ถ้ำเลเขากอบ - บ่อน้ำร้อน - ย้อนอดีตเมืองตรัง
ถ้ำเลเขากอบ - น้ำตกร้อน - สระมรกต (กระบี่)
------------------------------------------------------
โปรแกรมทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน
ทะเลตรัง 4 จุด พักตัวเมืองตรัง
ทะเลตรัง 4 จุด พักเกาะไหง
หรรษาเกาะมุก
หรรษาเกาะรอก
------------------------------------------------------
โปรแกรมทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน
脱公展得学
AirAsia Amazing Trang 1
AirAsia Amazing Trang 2
嗣蒙亦∫袖帅
อันดามันหรรษา พักเกาะไหง 2 คืน
หรรษาเกาะมุก - เกาะรอก
------------------------------------------------------
โปรแกรมทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน
หรรษาเกาะไหง


จองตั๋วรถไฟ
จองตั๋วรถทัวร์
จองตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย
จองตั๋วเครื่องบิน ไทย ไลอ้อนแอร์
จองตั๋วเครื่องบิน นกแอร์
เช่ารถยนต์ในตรัง  
AirAsia Amazing Trang 2  (啻怨芬兴氰咬 1 ..65 - 31 ..66)

饣冕∶痢颐啻怨芬
茄狗砧 1 纫培ㄩ曳枰痢о抡杪 - 堕余培⒁⊥ - 鸿凸橛瞄凸⊙沟学 - 驹驹咐殉膘久新颐焉 - 识夜彰朵俊压笛 - 甸孤咬疽靡甸贯谩
狄拎桥
氛枧佟ら
烈吨
枚猛醚悍枰狗砧ㄘ垂汛竞 (使伊涸沟醚, 孩., 识夜彰朵, 饷п昧)
褂疯夜浠恃 颐纫培ㄩ曳枰痢о抡杪 瑙嗷绻试瑙氛瑾仪得学疏枪闼闼椁且拎ひ镁崤泄押蹲屯妈咬寿 嗷绻氛杳栌抛投支で伊妊〈造试犯造⑼Х枰 渌情嗑阻袜荤谷悦粤Г裴判⑼久久蟹枰痢о抡杪 ¤凸屯∴丛狗咬⊙埂柰
09.50 .
屯∴丛狗咬浠卵堕余培⒁⊥ (Unseen Thailand) 瑙笛椐吐勹氛 .碎锹峦
嗷绻识夜氛璺柰о氛杪歉妹联业 视嗣押假榉砧 ∫眉ō姥 嗑靡卸橛崴瑙拐榱辗咬归 愕榇怨渌 艰夜 甸艇悛猷米团柰У伊庞归余㈤忆虎橐с 嗑阻 浠嗽恭汀嗽孤橥峦压Тб 瑙卵Я铡颐 ¤偷亚 ⑼怨吐勹 酪裸故叛韩押凸琳堕拥枰ф 伺衣 试憾橛 岬璺砧嗷源闼猷氛杪仟链榍隆颐盆艇嗝淄琳 嗑章 5 堕
10.30 .

啻怨芬Ф支好脏浅堕余培⒁⊥ 褂疯夜脓嗝淄淇嗪兔炫柰Ц颐毅甸驹谰 竞で伊了讶寐膦艇馀°甸伺橐 ∫眉ō姥锣喷℃ 愎堕余培⒁⊥ 嗑阻酮了怪瑙で伊脱权妹蚂⑼Ц妹联业寓艇堕雍贯艰勾怨 岬璧橥Ч谚о米团痛浠狄僚痈颐愕槔汆⒁ 嗤沟亚靡邯沥且璃伊⑼磐此怨麻吐崤兴怨ご 幻械粤摇妹粮妹联业垣骤要龄撮乱÷澡с狗砧妥韫 眯滦芬Щ眯烈 4 ×. 琳舛Ф橛伺衣崴瑙 嗒韫 堕婴垢妹眷 堕用摇浞 堕余ㄩ沂仪 崤卸橛烽艇久锈莽

11.30 .

屯∴丛狗咬寿 .⊙沟学 嗔淄Х枰视ぱ雇凑耽艇ㄑ茄吹醚
眯饲枰Х咬崆忻押幻蟹夜鸵艘梅橥Ф澡 ⑼о磷艇得学 (刨·橐ㄨ衣嗤)

13.00 .

啻怨芬Ф支 .⊙沟学 崆朽氛杪鸿凸橛瞄凸⊙沟学 氛枇樟蔗丸Ч橛瞄凸该昧翟 疯夜室烈枚艰凸づ衣獯隆颐岐韫橛愎鸿凸橛 雇〃摇拐槁学琳嗍楣芬о丛谷帧梢该昧翟 瑙琳甸逛灵狙垢仂峄拧 狄僚选沙孝艇蕾猎幻朽啡 丛咕咆归用橥 づ橐骆 ⊙ 拭辛谩 氛 .∶泻砧

14.30 .

佃通摇寡楣褂疯夜啖橐驹驹咐殉膘久新颐焉关幻写陨办了匀美选凑 痛盏啜橐嗔淄У醚 氛韫婴且拎原秘瑙嗝淄啖橐烈寿栲磷艇得学 幻星训预且拎荤沽尧艇ㄑ茄吹醚 崤锈好页茄刀 试瑙⑼оっ阻艇悛棰艇倾甸

佃通摇寡楣褂疯夜で伊唷枰帷琚艇识夜珍俊压笛 识一训隆妹联遭光幻地≌ 瑙琳鸵仑唷枰帷琛氰 100 徽 崤朽荤故兑拐枚淇守捶橐垄艇窖瑙沸嗯脱勾伊压

眯饲枰о丛狗咬∨押崆歇甸孤咬疽靡甸贯谩 ⑼Щ眯喾蠕仿

16.30 .

嗒绀驮灌㈤宜橥Ь选氛桠莽崦拎莲艇 啻托 嗒章渺 崤芯选艰凸狄镣迅乱妊

视嗣押鸵艘昧组袜络狗枰故伊颐睹押幻蟹夜狄镣迅乱妊 瑙琳瞄夜鸵艘昧摇烈裸碎疯夜嗯淄 淞枨枰ㄐ嗷绻 瞄夜洪夜是故卮揖, 瞄夜洪夜守窃僚, 瞄夜㈤仪甸辆亻, 蹬掖∨咬ぷ(喃绻嗟兔炀橥), 豆工灌丛 (ㄑ脆┚倚嗦绻茄谷亍渺 嗍颐 鸵吩德 好脏浅斯橐识夜彰朵)

 
茄狗砧 2 堕恿谩岛灌∫辛亍 - 唷倚∶写夜 - 唷倚嗒淄 - 唷倚渌
07.30 .

醚夯眯芬雇宜颐嗒橐 碎艇鸵艘芒艇饷п昧

08.20 .

枚醚氦承ㄒ♀莽崦练砧狙 屯∴丛狗咬浠卵Х枰嗝淄灰∴璃

09.30 .
嗝淄费敲炀遗佟ら彝汀ㄒ》枰嗝淄 霖瑙斯橐寿栲∫辛亍 斯骤с Unseen in Thailand
10.30 .
吨о∫辛亍 磐碌亚啖橐寿 堕恿谩 瑙灰》咬啖橐堕余荤光久о喷℃ 寿Ь楣眯囱汗橛就氛栲米团痛浯 岬栲靡ㄐ佃歪肚⊙灌㈤忆 眯滦芬 80 嗔得 好脏浅灰》咬啖橐堕恿蔗失ㄒ±衣雇∈蟹橥埂押归永衣愎堕臃鱼碎嗨绻归余荤故锗⒄虑撩〉 促峄拧狄崤惺锹б拎荤雇妈咬略瑙 嗔阻途楣灰《橛屯×彝铡撮夜斯骤Ж朽绥顾掖访衣⒁鞘型掖砰土猛捍榍滤归壹沂侑 撮夜汗嗷绻烽艇块 叛∩承嗨磷凸慌柰Ю汆⒁淇 寡亨荤工且亮搜权妹蚂氛韪妹联业凿撮拭橐т情
11.30 .
屯∴丛狗咬霖瑙寿栲∫小眯匆 崤型澡镣描吐⊙和宜颐喾砧搂汗嗝淄 (贺苦康) 檬翟岷氦广甸岱殒 (驮逝伊芬逛撮)
12.30 .
嗝淄ㄍ此归彝胤乱瓜 ⑼ 唷倚∶写夜 ㄘ捶砧 1 恃良咽⊙核掖访衣⒁桥朽驼麓嗨磷凸峄椐 崤泄橛闶ü镣о绥贯骨恍∫醚 瑙吠绰仪ㄒ—衣艘创橐灌斯淄吨И衣窖瑙 劫Щ乓伺摇收崴恰氰衣吐枰锹б
13.30 .
嗝淄褂刨·橐从归拥柰⊙狗砧 唷倚∶写夜 ㄘ捶砧 2 久橥了峦∨橥⊙核临杌乓伺摇收氛柰汀烈ね碌橥姑押寡》柰о氛杪 ㄒ」验灌丛狗咬寿栲∫嗅饲
14.30 .
啻怨芬Ф支 唷倚崴枪 从归哟倩小颐学 で伊伺摇伺衣⑼А雅谎 ㄒ」验灌丛狗咬寿栲∫朽汀
15.30 .
啻怨芬Ф支 唷倚嗒淄  瑙嗷绻嗷绻唷倚嗽灌喷℃ 涿樗掖 2 唷倚 眯饲枰 2 唷倚拐榱铡眯崾归余杪 ㄖУ橥с嗒淄·吐千韭丕笛青桥掖庸橛 ㄖо荤狗砧烈⑼И阻袜∫
脓归哟倩小颐学丸凸伺摇收 氛杌〉葬砰迁芯横佃愎归优帧 室烈枚竞嗨绻浯榉砧眯囱汗橛淞枧帧寡》砧唷倚嗒淄」臻
16.00 .
疏佟ら亦㈤沂勹氛杈选唷倚渌 峥沟耀彰帐兔旆
16.20 .
刨·橐嗒绀驮灌㈤沂勹氛杈选 崤芯选艰凸狄镣迅乱妊
醚夯眯芬雇宜颐嗦绻 瑙刨·橐室烈枚嗯淄》夜浯楱摇氛杳帐兔旆 嗣淄氛杳橐雇宜颐⑼帐兔旆妥韫 瑙琳闼猷抛汀芬顾乓旅帐兔旆 (刨·橐ㄨ衣嗤 淞杳橇吐勹愎峋绀唷)
 
茄狗砧 3  陀乓沸嗯得学
千嗒橐

醚夯眯芬雇宜颐嗒橐 碎艇鸵艘芒艇谜释渺

11.00 .
嗒绀嗤橐缝碎艇狙
14.30 .
嗝淄嗔澎 醚悍枰雇汀ㄒ∶帐兔旆 啻怨芬勹疯亦米突摇嗔
(∶痴啻怨芬 4 す⒅楣浠 室烈枚嗷耪杪灌荤灌米退咬乱鞘枨沟亚 嗯淄∴桥摇叛亨艇浯)
15.20 .
啻怨芬Ф支疯亦米突摇嗔р绰是咽丛酪

酪竞妹乱∫确砧 唷倚渌帐兔旆
(棵 拓弧贸齑庸橛底楣 崤朽米亭衣绚)
 


脱得窑枰好浴颐
疯夜判 5,300 阂
脱得夜臻们...
よ颐睹押-疏 蹬痛饣冕∶
よ亦米头柰о氛杪欠朽诺醚
よ亦米袜㈤叶橛嗯啖摇秃
鸵艘绵 2 磷橥, 鸵艘绵氛杪Ш乜嗫璧旌灌米 1 磷橥 崤型宜颐氰咬 ⒊蟹柰Х朽诺醚
斯橐∫〈庸橛促恍∫醚, 
洹挫褂喾砧虑, よ一眯⊙埂颐啻怨芬
よ腋妹拎拐铝∫绵㈤彝胤乱瓜
碎艇狙』眯嗬 Superior Room 氛桠莽崦拎莲艇 啻 嗒章渺 1 ぷ (狙∷橥 2 疯夜)
碎艇狙』眯嗬 貉А锈 窃鞘枪 唷倚渌 谜释渺 1 ぷ (狙∷橥 2 疯夜)
脱得夜臻淞杳橇
鸵艘绵络耿艇坟∏压 崤型宜颐喾砧搂茄贯谩
よ颐妒瑙∨押浠卵挂梁怨 (艘〉橥А颐琳よ液迷∫ 100 阂)
肆衣嗨地...
- 饣冕∶镣舀嗷耪杪贯慌У伊で伊嗨烈惺立珠雇沦琛押世揖鸵∫...
- 脱得夜臻嗷绻靡ひ视嗣押す浞 ∶痴堑枰Щ眯喾泉用肖枰拓仿夜 嗑澡练枰古 200 阂

∶痴狙°躬枨 20 ..65 - 10 ..66  靡ひ嗑澡立珠 15% 喙阻艇ㄒ∶窑宜橥Ь选琳∫没醚亨驹枇⒅楣

酪舅橥Ь选 饷п昧嗔 啻 嗒章渺
(愎笛青磷艇得学 恪砰豆工灌丛骨压寺卮)

Superior Room

酪舅橥Ь选 唷倚渌 谜释渺
(汗唷倚渌)

貉А锈 窃鞘枪嗑阻亭且潦写恰屎衣愎∫绵丛狗咬⑼Х枰 嗝尧歪剐褂闼榉枰构邮澡о伺枰拐殇淮榍
• 奸尧顾官         • っ樟⊙贯创      • 崆韫狄⊙贯创            • 肆恰         • ∨橥Ф枰旅倩 靡隆颐鸵艘绵氛杪Ш灌米
帷榱慌沂押恍么, 佳粹魂锣鹿, 洧栲ㄕ虑, 洹璺痛, 吠戳压慌摇靡, 归泳迷〖选蚀, ⒐哩展归勇毅甸, 岬р, 恃夯忻


嗝淄氛桡啻怨芬о荤灌米头亚渺闼
琳嗝淄⒐掖 30. 75, 120 氛韫谚 (⒅楣吐勹⊙酣庸枪寡》柰о氛杪)

翟吹柰浯榉砧.. へ车验 081-3755353


© 2007  http://www.TripTrang.com