Thaitel.com - We provide cheapest calling card to Thailand and SIP account for VoIP products and Internet Call  
 
  โปรแกรม 2 วัน 1 คืน
ทะเลตรังโซนเหนือ พักบนเกาะ
ทะเลตรังโซนเหนือ พักในเมือง
หรรษาเกาะมุก
ทะเลตรังโซนใต้
แค้มป์ปิ้งเกาะรอก
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
เลขที่ 33/07538

โปรแกรมทัวร์ตรัง ครึ่งวัน
ถ้ำเลเขากอบ
สวนพฤษศาสตร์ (สะพานเรือนยอดไม้)
น้ำตกโตนเต๊ะ
------------------------------------------------------
โปรแกรมทัวร์ตรัง 1 วัน
ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - เกาะม้า
เกาะเหลาเหลียงพี่ - น้อง - เกาะตะเกียง
ถ้ำเลเขากอบ - บ่อน้ำร้อน - ย้อนอดีตเมืองตรัง
ถ้ำเลเขากอบ - น้ำตกร้อน - สระมรกต (กระบี่)
------------------------------------------------------
โปรแกรมทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน
ทะเลโซนเหนือ 4 เกาะ พักตัวเมืองตรัง
ทะเลโซนเหนือ 4 เกาะ พักเกาะไหง
หรรษาเกาะมุก
ทะเลโซนใต้ 3 เกาะ พักเกาะสุกร
แค้มป์ปิ้งเกาะรอก - ทะเลตรัง 2 วัน
------------------------------------------------------
โปรแกรมทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน
อันซีนตรัง
AirAsia Amazing Trang 1
AirAsia Amazing Trang 2
หรรษาเกาะไหง
อันดามันหรรษา พักเกาะไหง 2 คืน
ทะเลโซนเหนือ - โซนใต้ 8 เกาะ พักเกาะสุกร
แค้มป์ปิ้งเกาะรอก - ทะเลตรัง 3 วัน
------------------------------------------------------
โปรแกรมทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน
อันดามันหรรษา พักเกาะไหง 3 คืน


จองตั๋วรถไฟ
จองตั๋วรถทัวร์
จองตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย
จองตั๋วเครื่องบิน ไทย ไลอ้อนแอร์
จองตั๋วเครื่องบิน นกแอร์
เช่ารถยนต์ในตรัง  
แค้มป์ปิ้งเกาะรอก (เดินทางระหว่าง 1 พฤศจิกายน 59 - 14 มีนาคม 60) (รหัส A222)
   เกาะรอกนอก - เกาะรอกใน - เกาะกระดาน - ถ้ำมรกตแห่งเกาะมุก

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1  เกาะรอกนอก - เกาะรอกใน
08.30 น. ไกด์รอรับคณะท่าท่าเรือควนตุ้งกู
09.00 น. ลงเรือนำคณะเดินทางสู่เกาะรอก
11.30 น. ถึงเกาะรอกนอก สุดยอดของหาดทรายขาวเนียน ยาวประมาณ 800 เมตร เล่นน้ำดูปะการังได้ตลอดแนว ว่ายน้ำออกไปนิดเดียว ได้ดำน้ำดูปะการังสีสันมากมาย หาดทรายนี้เรียกว่าม่านไทร อันเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
13.30 น. เพลิดเพลินต่อกับการดำน้ำดูปะการังบริหาณอ่าวหินงาม ชมหอยมือเสือตัวใหญ่ๆ และหินสวยๆ ที่ริมหาด
14.30 น. เรือจอดท่านหน้าอ่าวเกาะรอกใน เป็นแหล่งดูปะการังชั้นเยี่ยม แดดจัดยืนบนเรือจะมองเห็นปะการังใต้น้ำ โดยไม่ต้องดำน้ำ แต่ไม่เหมือนลงไปสัมผัสให้เห็นด้วยตาตัวเอง
16.30 น. นำท่านเข้าสู่ที่พักสไตล์แค้มป์ปิ้งบนเกาะรอก
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น แบบแค้มป์ปิ้งบนเกาะรอก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่ 2  เกาะกระดาน - ถ้ำมรกตแห่งเกาะมุก
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าชาวแค้มป์ เก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
08.30 น. เดินทางขึ้นสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเกาะรอก ซึ่งมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
10.00 น. เก็บสัมภาระ เดินทางออกสู่เกาะรอก
12.00 น. เดินทางถึงเกาะกระดาน หาดทรายขาวเนียน น้ำใส บรรยากาศดี เล่นน้ำดูปะการังและหยอกล้อกับฝูงปลาสวยงาม รับประทานอาหารเที่ยงริมหาดทราย จากนั้นเดินทางต่อไปยังถ้ำมรกต
13.00 น. เดินทางถึงถึงถ้ำมรกต Unseen Thailand ถ้ำในทะเลหนึ่งเดียวในประเทศไทย ลงว่ายน้ำเข้าไปสู่ความมหัศจรรย์และความลี้ลับของถ้ำมรกต ด้านในเป็นหาดทรายขาวสวยงามมาก เงยหน้าขึ้นไปเหมือนปล่องภูเขาไฟ ถ้าอยากเจอความมหัศจรรย์ต้องลงน้ำและว่ายน้ำเข้าไปแล้วจะไม่ผิดหวัง
14.00 น. นำท่านดำน้ำต่อที่ถ้ำใหญ่ (เกาะมุก) ที่นี่มีปะการังอ่อน 7 สี ที่สวยงามมาก
16.00 น. เดินทางถึงท่าเรือควนตุ้งกู จบโปรแกรม


อัตราค่าบริการ
2-3 ท่าน      ท่านละ 4,400 บาท
4-5 ท่าน      ท่านละ 3,300 บาท
6-10 ท่าน    ท่านละ 2,900 บาท
11 ท่านขึ้นไป  ท่านละ 2,500 บาท
อัตรานี้รวม...
เต้นท์ที่พักบนเกาะรอก 1 คืน
อาหาร 4 มื้อ ตามโปรแกรม
เรือหางยาวนำท่องเที่ยว
ไกด์นำเที่ยว, ค่าประกันการเดินทาง
หน้ากากดำน้ำดูปะการัง, ชูชีพ
ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ (สำหรับชาวไทย)
อัตรานี้ยังไม่รวม
ค่ารถรับ - ส่ง มายังท่าเรือ (หากต้องการใช้บริการ 800 บาท/คัน/เที่ยว)
ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ สำหรับชาวต่างชาติ (800 บาท/ท่าน)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ชำระเพิ่มในกรณีที่ท่านต้องการใบเสร็จรับเงิน)


ติดต่อได้ที่.. คุณตั้ม 081-3755353


© 2007  http://www.TripTrang.com