Thaitel.com - We provide cheapest calling card to Thailand and SIP account for VoIP products and Internet Call  
 
  โปรแกรม 1 วัน
ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะแหวน - เกาะเชือก
เกาะรอกนอก - เกาะรอกใน - เกาะม้า
ถ้ำเล - บ่อน้ำร้อน - ย้อนอดีตเมืองตรัง
2 Unseen ตรัง - กระบี่
ถ้ำเลเขากอบ - น้ำตก
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
เลขที่ 33/09684

โปรแกรมทัวร์ตรัง ครึ่งวัน
ถ้ำเลเขากอบ
สวนพฤษศาสตร์ (สะพานเรือนยอดไม้)
น้ำตกโตนเต๊ะ
------------------------------------------------------
โปรแกรมทัวร์ตรัง 1 วัน
ถ้ำมรกต-เกาะกระดาน-เกาะแหวน-เกาะเชือก
เกาะรอกนอก - เกาะรอกใน - เกาะม้า
ถ้ำเลเขากอบ - บ่อน้ำร้อน - ย้อนอดีตเมืองตรัง
ถ้ำเลเขากอบ - น้ำตกร้อน - สระมรกต (กระบี่)
------------------------------------------------------
โปรแกรมทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน
ทะเลตรัง 4 จุด พักตัวเมืองตรัง
ทะเลตรัง 4 จุด พักเกาะไหง
หรรษาเกาะมุก
หรรษาเกาะรอก
------------------------------------------------------
โปรแกรมทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน
อันซีนตรัง
AirAsia Amazing Trang 1
AirAsia Amazing Trang 2
หรรษาเกาะไหง
อันดามันหรรษา พักเกาะไหง 2 คืน
หรรษาเกาะมุก - เกาะรอก
------------------------------------------------------
โปรแกรมทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน
หรรษาเกาะไหง


จองตั๋วรถไฟ
จองตั๋วรถทัวร์
จองตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย
จองตั๋วเครื่องบิน ไทย ไลอ้อนแอร์
จองตั๋วเครื่องบิน นกแอร์
เช่ารถยนต์ในตรัง  
เกาะรอกนอก - เกาะรอกใน - เกาะม้า  (เดินทางระหว่างวันที่ 15 ต.ค.66 - 15 พ.ค.67) - สอบถามวันที่มีเรือออกอีกครั้ง

โปรแกรมการเดินทาง
08.30 น.
รถรับคณะที่จุดนัดหมาย (โรงแรมที่พัก, บขส.) ออกเดินทางไปยังท่าเรือปากเมง
09.30 น.
นำท่านเดินทางสู่เกาะรอก ด้วยเรือเร็ว (Speed Boat)  หากลูกค้าพักที่เกาะไหง สามารถแวะรับได้
10.30 น.
เดินทางถึง เกาะรอกนอก ชมความสวยงามของ “เกาะรอก” เป็นเกาะที่มีสีของน้ำทะเลไม่เหมือนใคร หาดทรายยาวเหยียด เนียนนุ่มเท้าและทรายขาว บรรยากาศบนเกาะรอกเงียบสงบและโรแมนติกมาก จุดเด่นของเกาะรอกคือน้ำใส ปะการังสวย จุดที่น่าสนใจของการดำผิวน้ำคือ ปลาการ์ตูนส้มเหลือง ที่มีอยู่อย่างหนาแน่น เพราะแนวปะการังที่เกาะรอกมีอุดมไปด้วยดอกไม้ทะเล ซึ่งเป็นบ้านของปลาการ์ตูน ราชินีแห่งท้องทะเล
12.30 น.
รับประทานอาหารมื้อเที่ยงบนชายหาด (บุฟเฟต์) รสชาติแบบคนใต้แท้ๆ (อิสลามทานได้)
13.00 น.
หลังจากรับประทานอาหาร นำท่านดำน้ำดูปะการังบริเวณ เกาะรอกนอก - เกาะรอกใน  รวมประมาณ 3 จุด ได้แก่ อ่าวม่านไทร, อ่าวหินงาน, และแหลมหลักเขต  ชมความสวยงามของปะการังอ่อน ปะการังแข็ง หอยเม่น และหอยมือเสือ ที่มีให้ท่านได้พบเห็นอยู่ในเกือบทุกบริเวณของเกาะรอก ซึ่งถือว่าเป็นเกาะที่มีความสวยงาม และยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาเล็กปลาน้อย เป็นจำนวนมาก
15.00 น.
ออกเดินทางจากเกาะรอก สู่เกาะม้า
15.30 น.
ดำน้ำที่ เกาะม้า  เกาะที่มีรูปร่างคล้ายอานม้า จึงเป็นที่มาของชื่อเกาะ โดยเกาะตั้งอยู่บริเวณหน้าเกาะไหง ซึ่งเป็นจุดที่มีความสวยงามของปะการังอีกจุดหนึ่ง สัมผัสกับปะการังและฝูงปลามากมายที่รายล้อมตัวคุณ
16.00 น.
เดินทางกลับสู่ท่าเรือปากเมง (หากมีลูกค้าพักที่เกาะไหง บริการส่งที่เกาะไหงฟรี)
17.00 น.
เดินทางถึงท่าเรือปากเมง
17.45 น.
กลับถึงตัวเมืองตรังโดยสวัสดิภาพ ส่งท่านยังโรงแรมที่พัก หรือจุดอื่นๆ ในตัวเมืองตรังราคาโปรโมชั่น!!

อัตราค่าบริการ
เจอที่ท่าเรือ
ใช้บริการรถรับ - ส่ง
ผู้ใหญ่
1,750  1,700
1,950  1,900
เด็ก (3-11 ขวบ)
1,450  1,400
1,650  1,600

  

อัตรานี้รวม...
เรือ SpeedBoat นำเที่ยว
อาหารเที่ยงบุฟเฟต์ 1 มื้อ, เค้กเมืองตรัง, กาแฟ, โอวันติน, ผลไม้, น้ำอัดลม, น้ำเปล่า
หน้ากากดำน้ำ, ชูชีพ
ค่าประกันการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ (สำหรับชาวไทย)
ไกด์ดูแลตลอดการเดินทาง
หมายเหตุ...
- กรณีเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ ชำระค่าอุทยานฯ เพิ่ม ที่ท่าเรือ 400 บาท
- โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ...ติดต่อได้ที่.. คุณตั้ม 081-3755353


© 2007  http://www.TripTrang.com