Thaitel.com - We provide cheapest calling card to Thailand and SIP account for VoIP products and Internet Call  
 
  โปรแกรม 1 วัน
ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะแหวน - เกาะเชือก
เกาะรอกนอก - เกาะรอกใน - เกาะม้า
ถ้ำเล - บ่อน้ำร้อน - ย้อนอดีตเมืองตรัง
2 Unseen ตรัง - กระบี่
ถ้ำเลเขากอบ - น้ำตก
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
เลขที่ 33/09684

โปรแกรมทัวร์ตรัง ครึ่งวัน
ถ้ำเลเขากอบ
สวนพฤษศาสตร์ (สะพานเรือนยอดไม้)
น้ำตกโตนเต๊ะ
------------------------------------------------------
โปรแกรมทัวร์ตรัง 1 วัน
ถ้ำมรกต-เกาะกระดาน-เกาะแหวน-เกาะเชือก
เกาะรอกนอก - เกาะรอกใน - เกาะม้า
ถ้ำเลเขากอบ - บ่อน้ำร้อน - ย้อนอดีตเมืองตรัง
ถ้ำเลเขากอบ - น้ำตกร้อน - สระมรกต (กระบี่)
------------------------------------------------------
โปรแกรมทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน
ทะเลตรัง 4 จุด พักตัวเมืองตรัง
ทะเลตรัง 4 จุด พักเกาะไหง
หรรษาเกาะมุก
หรรษาเกาะรอก
------------------------------------------------------
โปรแกรมทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน
อันซีนตรัง
AirAsia Amazing Trang 1
AirAsia Amazing Trang 2
หรรษาเกาะไหง
อันดามันหรรษา พักเกาะไหง 2 คืน
หรรษาเกาะมุก - เกาะรอก
------------------------------------------------------
โปรแกรมทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน
หรรษาเกาะไหง


จองตั๋วรถไฟ
จองตั๋วรถทัวร์
จองตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย
จองตั๋วเครื่องบิน ไทย ไลอ้อนแอร์
จองตั๋วเครื่องบิน นกแอร์
เช่ารถยนต์ในตรัง  
ถ้ำเลเขากอบ - น้ำตก (รหัส K131)

โปรแกรมการเดินทาง
09.30 น.
รถรับคณะที่จุดนัดหมาย เช่น สนามบิน, บขส., โรงแรมที่พัก
ออกเดินทางไปยังถ้ำเลเขากอบ (Unseen Thailand) ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.ห้วยยอด
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ สำหรับผู้ที่ชอบ การผจญภัย เพราะถ้ำแห่งนี้มีทางน้ำ ใต้ดินไหล ผ่าน ต้องใช้เรือล่องตามลำน้ำเข้าไปข้างใน เพื่อ ไปชมหินงอกหินย้อยอันงดงาม ซึ่งยังมีการ ก่อตัว ของหินอยู่ ภายในสลับซับซ้อนมีถ้ำต่างๆ หลาย สิบถ้ำ แต่ที่เปิดให้เที่ยวชมด้วยการล่องเรือมี เพียง 5 ถ้ำ (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)
10.15 น.
เดินทางถึงบริเวณถ้ำเลเขากอบ นำท่านลงเรือไฟเบอร์ล่องธาราใต้พิภพ พบความมหัศจรรย์ของโลกใต้หล้า การผจญภัยเล็กๆ ในถ้ำเลเขากอบ เพื่อชมหนึ่งความอัศจรรย์ของธรรมชาติของถ้ำบนแผ่นดิน แต่ต้องนั่งเรือลอดไปตามลำธารใต้ภูเขา เอนตัวราบชมความงามของหลอดหินย้อยและหินคด ประติมากรรมธรรมชาติซึ่งหาชมได้ยากยิ่งในที่อื่นๆ ระยะทางประมาณ 4 กม. มีโถงถ้ำหลายแห่ง เช่น ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำรากไทร ถ้ำเจ้าสาว และถ้ำท้องพระโรง
11.20 น.
ท่านสามารถเลือกชมผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของตำบลเขากอบ อาทิ ไม้แกะสลักเทพธาโร ซึ่งเป็นไม้หอมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดตรัง บริเวณถ้ำเลเขากอบ จากนั้นเดินทางกลับสู่ตัวเมืองตรัง
11.40 น.
ออกเดินทางไปยังน้ำตกโตนเต๊ะ ราชาน้ำตกแห่งเทือกเขาบรรทัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.ปะเหลียน (ระหว่างทางแวะรับประทานอาหารเที่ยง ลูกค้าจ่ายเอง)
13.40 น.
เดินทางถึงน้ำตก น้ำตกโตนเต๊ะ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ต้นกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัด มีน้ำไหลผ่านแอ่งหินตลอดสายเป็นสีขาว สูง 320 เมตร การขึ้นไปชมน้ำตกชั้นบนจะต้องเดินเท้าไปตามเส้นทางระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ตลอดทางเดินร่มรื่นด้วยไม้เบญจพรรณนานาชนิด ส่วนด้านล่างเป็นแอ่งน้ำสามารถว่ายน้ำได้ นอกจากนั้นยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติโตนเต๊ะ ตามทางจะมีป้ายสื่อความหมาย 17 จุด ที่บอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต สามารถเดินเองได้ สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ไปจนถึงบริเวณน้ำตกได้ตลอดฤดูกาล
15.40 น.
ส่งท่านกลับยังตัวเมืองตรัง

อัตราค่าบริการ
2-4 ท่าน      1,300 บาท (เดินทางโดยรถเก๋ง)
5 ท่านขึ้นไป  1,000 บาท
อัตรานี้รวม...
ค่ารถนำเที่ยว
ค่าเรือเข้าถ้ำเลเขากอบ
ไกด์นำเที่ยว
หมายเหตุ... โปรแกรมนี้รับจัดตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

คำแนะนำ : ควรมีเสื้อผ้าสำรองเปลี่ยน สำหรับเล่นน้ำตก
ติดต่อได้ที่.. คุณตั้ม 081-3755353


© 2007  http://www.TripTrang.com