Thaitel.com - We provide cheapest calling card to Thailand and SIP account for VoIP products and Internet Call  
 
  โปรแกรม 1 วัน
ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก
ถ้ำเล - บ่อน้ำร้อน - ย้อนอดีตเมืองตรัง
2 Unseen ตรัง - กระบี่
ถ้ำเลเขากอบ - น้ำตก
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
เลขที่ 33/07538

โปรแกรมทัวร์ตรัง ครึ่งวัน
ถ้ำเลเขากอบ
สวนพฤษศาสตร์ (สะพานเรือนยอดไม้)
น้ำตกโตนเต๊ะ
------------------------------------------------------
โปรแกรมทัวร์ตรัง 1 วัน
ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก
เกาะรอกนอก - เกาะรอกใน - เกาะม้า
เกาะเหลาเหลียงพี่ - น้อง - เกาะตะเกียง
ถ้ำเลเขากอบ - บ่อน้ำร้อน - ย้อนอดีตเมืองตรัง
ถ้ำเลเขากอบ - น้ำตกร้อน - สระมรกต (กระบี่)
------------------------------------------------------
โปรแกรมทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน
ทะเลตรัง 4 จุด พักตัวเมืองตรัง
ทะเลตรัง 4 จุด พักเกาะไหง
หรรษาเกาะมุก
แค้มป์ปิ้งเกาะรอก - ทะเลตรัง 2 วัน
------------------------------------------------------
โปรแกรมทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน
อันซีนตรัง
AirAsia Amazing Trang 1
AirAsia Amazing Trang 2
หรรษาเกาะไหง
อันดามันหรรษา พักเกาะไหง 2 คืน
แค้มป์ปิ้งเกาะรอก - ทะเลตรัง 3 วัน
------------------------------------------------------
โปรแกรมทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน
อันดามันหรรษา พักเกาะไหง 3 คืน


จองตั๋วรถไฟ
จองตั๋วรถทัวร์
จองตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย
จองตั๋วเครื่องบิน ไทย ไลอ้อนแอร์
จองตั๋วเครื่องบิน นกแอร์
เช่ารถยนต์ในตรัง  
เกาะเหลาเหลียง - เกาะตะเกียง (รหัส C161)
   เกาะเหลาเหลียงพี่ - เกาะเหลาเหลียงน้อง - เกาะตะเกียง

โปรแกรมการเดินทาง
08.00 น.
รับท่านที่จุดนัดพบ ออกเดินทางสู่ท่าเรือตะเส๊ะ
09.00 น.
ลงเรือที่ท่าเรือตะเส๊ะ เดินทางไปยังเกาะเหลาเหลียงพี่ (ใช้เวลา 30 นาที)  เกาะเล็กๆ ที่มีหน้าผาสูงชัน สวยงาม และมีหาดทรายด้านหน้าขาวสวยน้ำใส ดำน้ำดูปะการัง
จากนั้นเดินทางไปเกาะเหลาเหลียงน้อง ชมความงามของหน้าผาและหาดทราย

เกาะเหลาเหลียงเป็นหนึ่งในหมู่เกาะเภตรา ซึ่งเป็นหมู่เกาะที่มีความสวยงามตั้งอยู่ในเขตจังหวัดตรัง ประกอบไปด้วยเกาะเภตรา เกาะเหลาเหลียงน้อง เกาะเหลาเหลียงพี่ เกาะทะลุ เกาะตาใบ เกาะตะลุ้ยน้อย เกาะตะลุ้ยใหญ่ และเกาะตะเกียง หมู่เกาะดังกล่าวอยู่ในเขตสัมปทานรังนกนางแอ่น ทำให้หมู่เกาะเภตรา กลายเป็นพื้นที่ปิดมานานกว่า 10 ปี สภาพของธรรมชาติบนเกาะและในทะเล จึงยังคงความสวยงาม เป็นธรรมชาติ ทั้งหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ความอุดมสมบูรณ์ของปะการัง และความหนาแน่น ของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ รอการมาสัมผัสจากนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ เกาะเหลาเหลียงน้อง มีลักษณะเป็นภูเขาหินปูน มีหน้าผาสูงโดยรอบ ซึ่งเหมาะสำหรับกีฬาปีนหน้าผา มีหาดทรายขาวสะอาดและน้ำทะเลใสบริสุทธิ์ รวมไปถึงแนวปะการังที่สวยงามสมบูรณ์ทอดตัวอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ที่เกาะเหลาเหลียงน้อง นั้น ใต้น้ำเต็มไปด้วยฝูงปลาการ์ตูนและปลาสวยงามอื่นๆ มีกัลปังหาหลากสีที่ยังสมบูรณ์และหาดูได้ยาก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับดำน้ำตื้นด้วยท่อหายใจ

รับประทานอาหารเที่ยงบนชายหาด
14.00 น.
เดินทางต่อไปยังเกาะตะเกียง ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ในหมู่เกาะเภตราที่มีความสวยงามตามธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง มีหาดทรายขาวยาวประมาณ 100 เมตร หันหน้าเข้าหาเกาะเหลาเหลียง สามารถมองเห็นเกาะเหลาวเหลียงได้ ที่โดดเด่นคือมีแนวปะการังแข็งที่สวยงามและสมบูรณ์เป็นบริเวณกว้างหน้าชายหาด ซึ่งน้ำค่อนข้างตื้น สามารถชมปะการังได้โดยง่าย และเป็นเกาะนี้จะเป็นที่หลบภัยของปลาสวยงามหลากหลายชนิด
16.30 น.
กลับถึงท่าเรือตะเส๊ะ และส่งท่านยังตัวเมืองตรัง

ขั้นต่ำ 6 ท่าน
เจอที่ท่าเรือ
ใช้บริการรถรับ - ส่ง
อัตราค่าบริการ
1,000
1,200

อัตรานี้รวม...
เรือหัวโทง นำเที่ยว
อาหารเที่ยง 1 มื้อ (อาหารกล่อง), น้ำเปล่า
หน้ากากดำน้ำ, ชูชีพ
ค่าประกันการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ (สำหรับชาวไทย)
ไกด์ดูแลตลอดการเดินทาง
หมายเหตุ...
- กรณีเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ มีค่าอุทยานฯ เพิ่มเติม ท่านละ 200 บาท
- โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ...

ติดต่อได้ที่.. คุณตั้ม 081-3755353


© 2007  http://www.TripTrang.com