Thaitel.com - We provide cheapest calling card to Thailand and SIP account for VoIP products and Internet Call  
 
  โปรแกรม ครึ่งวัน
ถ้ำเลเขากอบ
น้ำตก
สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
เลขที่ 33/07538

โปรแกรมทัวร์ตรัง ครึ่งวัน
ถ้ำเลเขากอบ
สวนพฤษศาสตร์ (สะพานเรือนยอดไม้)
น้ำตกโตนเต๊ะ
------------------------------------------------------
โปรแกรมทัวร์ตรัง 1 วัน
ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก
เกาะเหลาเหลียงพี่ - น้อง - เกาะตะเกียง
ถ้ำเลเขากอบ - บ่อน้ำร้อน - ย้อนอดีตเมืองตรัง
ถ้ำเลเขากอบ - น้ำตกร้อน - สระมรกต (กระบี่)
------------------------------------------------------
โปรแกรมทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน
ทะเลโซนเหนือ 4 เกาะ พักตัวเมืองตรัง
ทะเลโซนเหนือ 4 เกาะ พักเกาะไหง
หรรษาเกาะมุก
ทะเลโซนใต้ 3 เกาะ พักเกาะสุกร
แค้มป์ปิ้งเกาะรอก - ทะเลตรัง 2 วัน
------------------------------------------------------
โปรแกรมทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน
อันซีนตรัง
AirAsia Amazing Trang 1
AirAsia Amazing Trang 2
หรรษาเกาะไหง
อันดามันหรรษา พักเกาะไหง 2 คืน
ทะเลโซนเหนือ - โซนใต้ 8 เกาะ พักเกาะสุกร
แค้มป์ปิ้งเกาะรอก - ทะเลตรัง 3 วัน
------------------------------------------------------
โปรแกรมทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน
อันดามันหรรษา พักเกาะไหง 3 คืน


จองตั๋วรถไฟ
จองตั๋วรถทัวร์
จองตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย
จองตั๋วเครื่องบิน ไทย ไลอ้อนแอร์
จองตั๋วเครื่องบิน นกแอร์
เช่ารถยนต์ในตรัง  
ถ้ำเลเขากอบ

โปรแกรมการเดินทาง
ช่วงเช้า

หรือบ่าย

(สามารถเลือกเวลาเองได้)
รถรับคณะที่จุดนัดหมาย เช่น สนามบิน, บขส., โรงแรมที่พัก
ออกเดินทางไปยังถ้ำเลเขากอบ (Unseen Thailand) ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.ห้วยยอด
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ สำหรับผู้ที่ชอบ การผจญภัย เพราะถ้ำแห่งนี้มีทางน้ำ ใต้ดินไหล ผ่าน ต้องใช้เรือล่องตามลำน้ำเข้าไปข้างใน เพื่อ ไปชมหินงอกหินย้อยอันงดงาม ซึ่งยังมีการ ก่อตัว ของหินอยู่ ภายในสลับซับซ้อนมีถ้ำต่างๆ หลาย สิบถ้ำ แต่ที่เปิดให้เที่ยวชมด้วยการล่องเรือมี เพียง 5 ถ้ำ (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)
เดินทางถึงบริเวณถ้ำเลเขากอบ นำท่านลงเรือไฟเบอร์ล่องธาราใต้พิภพ พบความมหัศจรรย์ของโลกใต้หล้า การผจญภัยเล็กๆ ในถ้ำเลเขากอบ เพื่อชมหนึ่งความอัศจรรย์ของธรรมชาติของถ้ำบนแผ่นดิน แต่ต้องนั่งเรือลอดไปตามลำธารใต้ภูเขา เอนตัวราบชมความงามของหลอดหินย้อยและหินคด ประติมากรรมธรรมชาติซึ่งหาชมได้ยากยิ่งในที่อื่นๆ ระยะทางประมาณ 4 กม. มีโถงถ้ำหลายแห่ง เช่น ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำรากไทร ถ้ำเจ้าสาว และถ้ำท้องพระโรง
ท่านสามารถเลือกชมผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของตำบลเขากอบ อาทิ ไม้แกะสลักเทพธาโร ซึ่งเป็นไม้หอมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดตรัง บริเวณถ้ำเลเขากอบ จากนั้นเดินทางกลับสู่ตัวเมืองตรัง

อัตราค่าบริการ
ราคาท่านละ
เดินทาง 2 ท่าน
850
เดินทาง 3-4 ท่าน
550
เดินทาง 5 ท่าน ขึ้นไป
450

อัตรานี้รวม...
รถส่วนตัว นำเที่ยวตามโปรแกรม (ไม่เกิน 4 ท่าน ใช้รถเก๋ง, เกิน 4 ท่าน ใช้รถตู้)
ค่าเรือเข้าถ้ำเลเขากอบ
ไกด์ท้องถิ่น
หมายเหตุ : โปรแกรมนี้จัดตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

ติดต่อได้ที่.. คุณตั้ม 081-3755353


© 2007  http://www.TripTrang.com